Nya domboks- och sockenstämmoprotokoll

Nu finns fyra nya utgåvor i serien KÄLLOR TILL JÄMTLANDS OCH HÄRJEDALENS HISTORIA på Jämtlands läns fornskriftsällskaps hemsida, där de kan laddas ned som pdf-filer. De här utgåvorna innehåller mängder av intressant information om skeenden i bygden, enskilda människors framgång och tillkortakommanden och kyrkans och statsapparatens starka styrning på lokal- och individnivå.

Hackås tingslags domboksprotokoll 1649-1679. Redigerade av Curt Malting. Läs den här.

Åre sockenstämmoprotokoll 1754-1863. Redigerade av Karin Bark. Läs den här.

Föllinge sockenstämmoprotokoll 1761-1863. Redigerade av Rolf Olsson. Läs den här.

Hotagens sockenstämmoprotokoll 1797-1862 och Frostvikens dito 1822-1863. Redigerade av Rolf Olsson. Läs den här.