Foton från förr

Här vill jag under rubriken Jämtlandsbilder lägga bilder från Jämtland från äldre tid och som speglar vardag och helg under 1800- och tidigt 1900-tal. Dessutom finns här personbilder från Offerdal och övriga Jämtland, samt från min egen släkt.

Många är så kallade visitkortsporträtt (ca 6×9 cm) och kabinettsporträtt (ca 11×14 cm). De var som mest populära från omkring 1860 till 1910. Bilderna är alltid uppklistrade på kartong och nästan alltid anges fotografens namn och hemort under bilden eller på baksidan. Fotografen var oftast från orten eller en närbelägen stad. Bilderna kopierades ofta och delades ut till släktingar och vänner som minne. För släkt- och hembygdsforskaren ger bilderna ytterligare en dimension till en givande och intressant sysselsättning. En person eller familj fotograferad för 130-140 år sedan kan idag ha hundratals ättlingar, som kan vara intresserade av bilden.

Du eller din familj har säkert ett gammalt album med såna bilder i någon byrålåda. Finns det ingen anteckning i albumet (eller helst på baksidan av bilden) om vilka som finns på bilden så är det hög tid att göra det, innan de personer som kan identifiera personerna eller platsen är borta. Eftersom bilderna finns i flera exemplar kanske någon i släkten har en identisk bild med påskrivna namn. En annan möjlighet till hjälp med att identifiera personer är att titta i Rötters porträttfynd. Det är en databas med över 130 000  fotografier, varav cirka 10 000 från Jämtland.

Fotografierna är naturligtvis en guldgruva eftersom de visar släktingar som man kanske aldrig hann träffa. Ofta klädde de sig i sina finaste kläder inför besöket hos fotografen, och bilderna visar tidens klädmoden och accessoarer. Med en smula tur kan man också hitta bilder tagna med personer i en arbetssituation och i vardagskläder.

Här finns de olika sidorna:

Jämtland – miljö, arbete, fritid
Jämtar i bild
Offerdalsbor
Min släkt