Transkriberade domböcker

Renskrivna domböcker

De tidigaste jämtländska domböckerna för hela länet finns utgivna av Jämtlands läns fornskriftssällskap och kan laddas ner som pdf-fil.

Alsens domböcker

Alsens domboksprotokoll för perioden 1649-1679 omfattar socknarna Alsen och Mattmar. De har redigerats av Curt Malting och finns här. Från och med 1679 blev socknarna Alsen, Mattmar och Offerdal sammanförda till ett gemensamt tingslag, Offerdals tingslag. Ärenden som rör Alsen och Mattmar finns därför upptagna i Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690 samt 1691-1700.

Hackås domböcker

Hackås tingslag omfattade fram till vårtinget 1679 de två socknarna Hackås och Näs i södra Jämtland. Hackås uppgick därefter i Ovikens tingslag och Näs i Brunflo tingslag och finns därför protokollförda i dessa tingslag. Domboksprotokollen för Hackås och Näs socknar för perioden  1649-1679 har transkriberats av Curt Malting och kan laddas ned här. Domboksprotokollen som rör Hackås socken för perioden 1679-1690 finns här.

Hallens domböcker

Hallens tingslag omfattade på 1600-talet tre socknar, Hallen, Norderö och Marby. Domboksprotokollen för perioden 1648-1700 för dessa tre socknar har transkriberats av Andreas Tegen, och finns här.

Hammerdals domböcker

Transkribering av Hammerdals domboksprotokoll, som omfattar socknarna Hammerdal och Ström och som innefattar perioden 1646 till 1687 (1700) har gjorts av Georg Hansson. Georg har normerat namn och orter för att underlätta sökning. Avskrifterna finns på Hammerdals domböcker.
En originalsammanställning finns på Hammerdals tingslag 1649-1690. En fortsättning finns på Hammerdals tingslag 1691-1700.

Lits domböcker

Sonja Olausson Hestner och Monica Kämpe har redigerat Lits tingslags domböcker för åren 1639–1679. Lits tingslag omfattade fram till 1658 fem socknar: Lit, Häggenås, Kyrkås, Ås och Föllinge.
Därefter överfördes Ås till Rödöns tingslag. Läsaren hittar därför mål rörande Ås socken enbart i de tidigaste protokollen i denna utgåva.

Offerdals domböcker

Offerdals tingslag omfattar Offerdals socken fram till och med 1678. Från 1679 ingår även socknarna Alsen och Mattmar, som tidigare varit eget tingslag (Alsens tingslag) i Offerdals tingslag.
Här hittar du originalavskriften som pdf-fil:
Offerdals domboksprotokoll 1649-1690.
Offerdals domboksprotokoll 1691-1700.

För att underlätta sökning har person- och ortnamn normerats första gången i respektive paragraf och har publicerats på den här hemsidan under rubriken Offerdal tingsprotokoll 1649-1680, 1681-1690 samt 1691-1700. Använd webbläsarens sökfunktion om du söker uppgifter i protokollen! Gå till sidan för domboksprotokollen. Tryck Ctrl+F. I rutan som kommer upp skriver du ditt sökord, och använder pilarna vid sidan av rutan för att gå upp eller ned mellan de olika träffarna, som färgmarkeras för att lätt hittas i texten.

Ovikens domböcker

Ovikens tingslag omfattade fram till år 1679 de två socknarna Oviken och Myssjö. Hackås socken fördes detta år till Ovikens tingslag. Curt Malting har redigerat Ovikens domböcker som finns på Ovikens tingslag 1649-1690.

Ragunda domböcker

Avskrifter av Ragunda domboksprotokoll för perioden 1649-1690 har gjorts av Tobias Sundin och finns på Ragunda tingslag 1649-1690.

SKOGSAVVITTRINGEN I JÄMTLAND Protokoll från Ragunda tingslag över Skogsavvittringen i Jämtland 1755–1758, redigerade av Anders Sjöberg har 2017 kommit i en andra utgåva.

Revsunds domböcker

Avskrifter av Revsunds domboksprotokoll för perioden 1649 till 1700 har gjorts av Ingegerd Richardsson och finns på Revsunds tingslag 1649-1700.

Rödöns domböcker

Transkribering av Rödöns domboksprotokoll har gjorts av Sonja Olausson Hestner och Andreas Tegen, och som omfattade socknarna Rödön, Näskott, Aspås och Ås (som tidigare hörde till Lits tingslag) och finns på Rödöns tingslag 1649-1700.

Svegs domböcker

Avskrifter för Svegs domboksprotokoll för perioden 1649-1690, och som under 1600-talet omfattade socknarna Sveg, Älvros och Överhogdal. Transkriberingen har gjorts av Marianne Andersson och finns på Svegs tingslag 1649-1690.

Undersåkers domböcker

Avskrifter av Undersåkers domboksprotokoll för peiroden 1649 till 1700 har gjorts av Karin Bark. Undersåkers tingslag omfattade socknarna Undersåker, Kall, Åre och Mörsil. Byn Ytterocke i Mörsil fördes med sina 3 hemman senare till Mattmars socken. Avskriften finns på Undersåkers tingslag 1649 – 1690,  samt 1691-1700.

1 kommentar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.