Den svenska folkbokföringens historia

All svensk släktforskning bygger på den omfattande dokumentation som gjorts av svenska kyrkan under mer än 300 år. Kyrkobokföringen från 1600-talet och framåt ger oss en nästintill unik möjlighet att följa släktlinjer bakåt under flera sekel. Kombineras detta med alla de andra källor som domböcker, mantals- och tiondelängder mm mm så kan vi skapa ögonblicksbilder och förstå de skeenden som format våra förfäders liv i vardag och helg. En artikel om den svenska folkbokföringens historia under tre sekel finns att ladda ner eller läsa direkt på Skatteverkets hemsida.

http://www.skatteverket.se/folkbokforing/ovrigt/folkboforingenshistoria.4.18e1b10334ebe8bc80004141.html