Att släktforska i Tyskland

Ibland behöver man söka släkt i Tyskland. Som vanligt när det gäller att söka släkt i andra länder kan tröskeln vara hög vid starten. Det är därför bra att starta med några länksamlingar på svenska, t.ex. Wiki Rötter  som dock är mycket basal. En mer omfångsrik och riktigt bra introduktion tycker jag att G-gruppen har. Du kan nå den här. Där finns det mesta man behöver veta för att komma igång med sin tyska släktforskning. Ibland kan man ha nytta av ett antal tyska databaser, t.ex. Ancestry (som dock kräver abonnemang). Här finns födsel-, vigsel- och dödböcker, militära register, telefonkataloger, kartor och geografiska namnregister och en hel del annat.Vill man söka kontakt med den tyska motsvarigheten till DIS kan man ta kontakt med Verein für ComputerGenealogie. Det är en stor förening med över 3000 medlemmar och de har ett omfattande material på sin webbplats, där deras GENWIKI ger en mängd ingångar till ett antal databaser som berör tysk släktforskning. Här behöver man dock basala kunskaper i tyska.
Man kan naturligtvis släktforska på vanligt släktforskarvis och ta kontakt med lokala myndigheter och församlingar. Det finns oftast födsel- vigsel- och dödböcker, men inga motsvarigheter till våra husförhörslängder. Olika församlingar (judiska, katolska, protestantiska etc.) har haft sin egen bokföring. I de flesta fall finns handlingarna kvar i respektive församling. I de flesta fall är förfrågningar till arkiv och församlingar avgiftsbelagda. Förfrågningar bör ske på tyska, om man ska förvänta sig svar. Sekretessgränserna har också lättat något de senare åren, men är fortfarande mer strikta än de svenska.

Publicerat den
Kategoriserat som Aktuellt