Söka släkt i Finland

De flesta av oss har släktgrenar som hamnar i Finland. Ibland långt tillbaka i tiden, ibland i närtid. Finland var fram till 1809 en del av Sverige och under den tiden lades grunden för folkbokföringen, domstolsväsendet, skolväsendet mm.

Följande saker är att märka angående släktforskning i Finland:

  • kyrkbokföringen i Sverige och Finland är identiska ända in på 1900-talet
  • samtliga kyrkböcker är skrivna på svenska ända fram till ca 1860-1880
  • det finländska arkivväsendet är identiskt med det svenska arkivväsendet
  • i Finland läser man mikrofilm och mikrokort på samma sätt som i Sverige
  • på grund av bl.a. krig är luckorna i det finländska arkivmaterialet betydligt större än i motsvarande material för Sverige
  • det går utmärkt att i Sverige bedriva forskning i det mest centrala, mikrofilmade finländska arkivmaterialet.

Vill du försöka söka släkt i Finland så testa gärna följande länkar:
http://www.genealogia.fi/sve/indexr.htm
http://hiski.genealogia.fi/hiski?se
http://www.digiarkisto.org/sshy/index_sve.htm
http://www.arkisto.fi/se/etusivu/
www.genealogia.fi