Jämtlandsbilder

Här finner du foton på personer som inte har sin plats under Offerdalsbilder samt Jämtländska miljö- och gruppbilder från 1800- och tidigt 1900-tal.

Alsen

Värmon
Lars Olofsson Palmqvist (1845-1912).
Bilden tillhör Veine Berggren.

Lars Olofsson Palmqvist (1845-1912), f. i Bredbyn, Offerdal. Föräldrar: ”Kläpp-Ola”, Olof Kläpp (1810-1870) och Anna Larsdotter (1811-1900). Gift 1873 med Kristina Larsdotter, nedan. Lars var torpare, bonde, trävaruhandlare i Värmon, Alsen (Z). Han köpte ett torp i Värmon, Kranstorpet. Av Gunnar Jonsson i Vaplan gjorde han efter hand inköp av närliggande jordområden från patronsgården i Värmon. Det ursprungliga torpstället blev ett medelstort hemman, som han med mycket arbete och stora kostnader upparbetade och bebyggde, ett av socknens förnämsta jordbruk. Vid sidan av jordbruket gjorde Palmqvist skogsaffärer och hade årligen betydande timmeravverkningar.

Kristina Larsdotter (1848-1930).
Bilden tillhör Veine Berggren.

Kristina Larsdotter (1848-1930) f. i Tullus, Näskott. Föräldrar: Lars Larsson (1829-1866) och Kristina Ersdotter (1823-1879). Gift 1873 med Lars Palmqvist, ovan. Makarna hade barnen Kristina (1877-1918) g.m. Per Olofsson Vallner i Valne, Olof (878-1920), g-.m. Anna Johansdotter, Lars (1882-1891) och Erik Helmer (1889-1975)

 

 


Ås

Granbo
Anders Olofsson (1843-1936).
Bilden tillhör Veine Berggren.

”Kläpp-Anders”. Anders Olofsson (1843-1936), f. i Berg, Offerdal. Föräldrar: ”Kläpp-Ola”, Olof Kläpp och hustrun Anna Larsdotter. Anders blev bonde på svärfarsgården i Granbo 2, Ås. Gift 1878 med Sigrid Jonsdotter (1858-1942), född i Granbo, Ås. Makarna hade tre barn, Anna (1880-1965), Jonas (1883-1965) och Kristina (1887-1966).

 

 

 

Sigrid Jonsdotter (1848-1952).
Bilden tillhör Veine Berggren.

Sigrid Jonsdotter (1858-1942), född i Granbo, Ås. Föräldrar: Jonas Jonsson (1822-1882 och Kristina Olofsdotter (1825-1892). Gift med Anders Olofsson, ovan.

 

 

 

 

 


 

Släktforskning i Jämtland – en del av Jämtlands lokalhistoria