Jämtlandsbilder

Här finner du foton på personer som inte har sin plats under Offerdalsbilder samt Jämtländska miljö- och gruppbilder från 1800- och tidigt 1900-tal.

Alsen

Värmon
Lars Olofsson Palmqvist (1845-1912).
Bilden tillhör Veine Berggren.

Lars Olofsson Palmqvist (1845-1912), f. i Bredbyn, Offerdal. Föräldrar: ”Kläpp-Ola”, Olof Kläpp (1810-1870) och Anna Larsdotter (1811-1900). Gift 1873 med Kristina Larsdotter, nedan. Lars var torpare, bonde, trävaruhandlare i Värmon, Alsen (Z). Han köpte ett torp i Värmon, Kranstorpet. Av Gunnar Jonsson i Vaplan gjorde han efter hand inköp av närliggande jordområden från patronsgården i Värmon. Det ursprungliga torpstället blev ett medelstort hemman, som han med mycket arbete och stora kostnader upparbetade och bebyggde, ett av socknens förnämsta jordbruk. Vid sidan av jordbruket gjorde Palmqvist skogsaffärer och hade årligen betydande timmeravverkningar.

Kristina Larsdotter (1848-1930).
Bilden tillhör Veine Berggren.

Kristina Larsdotter (1848-1930) f. i Tullus, Näskott. Föräldrar: Lars Larsson (1829-1866) och Kristina Ersdotter (1823-1879). Gift 1873 med Lars Palmqvist, ovan. Makarna hade barnen Kristina (1877-1918) g.m. Per Olofsson Vallner i Valne, Olof (878-1920), g-.m. Anna Johansdotter, Lars (1882-1891) och Erik Helmer (1889- 1975)

 

 Föllinge

Tornäs
Makarna Olof Ersson, Åkersjön och Brita Olofsdotter, Norrgård.
Bilden tillhör Bernt Grelsson, Östersund.

Makarna Olof Ersson (1867-1947) från Åkersjön och Brita Olofsdotter (1865-1948) från Norrgård. Familjen bodde på flera ställen (Norrgård, Nyland, Högrun och även i Hällesjö och Rödön) och köpte slutligen Almgrenstorpet i Tornäs, dit de flyttade från Nyland, Föllinge år 1908. Brita hade 3 barn före sitt äktenskap med Olof, och makarna hade 7 barn i äktenskapet, varav 6 levde till vuxen ålder. Det yngsta barnet, Emma Ottilia föddes 1907. Olof Ersson emigrerade till Nordamerika år 1910, och avled i Minnesota år 1947. Brita flyttade med hemmavarande barn till Nyland år 1908 och vidare till Sandvikssjön år 1917.


 

Backen
Magnus Göransson (1849-1943

Magnus Göransson övertog som äldste son hemmanet i Backen 1,  Föllinge efter föräldrarna Göran Mårtensson och Helena Salomonsdotter för 4000 kronor år 1900. Han var då gift med Kerstin Eriksdotter från Storåbränna, och de bodde redan på gården i Backen med 5 barn. Makarna brukade gården tills att sönerna Georg och Erik tog över den. Hemmanet utökades också genom nyodlingar. Magnus hade flera förtroendeuppdrag i bygden och skötte också många bouppteckningar i bygden. Magnus och

Kerstin Ersdotter (1860-1928)
De 2 bilderna tillhör Göran Paulsson, Uppsala.

Kerstin hade 9 barn varav 3 avled i unga år. Kerstin dog redan 1928, 68 år gammal medan Magnus fick vara aktiv upp i hög ålder och blev 94 år.

Barn: Anna Helena (1878-1956), Märta Kristina (1879-1899), Georg Martin (1884-1958), Erik Olof (1887-1952), Agneta Karolina (1890-1897), Emma Sigena (1894-1970), Selma Teresia (1896-1989), Oscar Alfred (1901-1916), Anton Valdemar (1901-1963)


Nyland
Johan Gustafsson och makan Brita Eriksdotter med barnen Kristina (1892-1965), Märta  (1904-1932) och Olga Eleonora 1907-1926).  
Bilden tillhör Bernt Grelsson, Östersund

 

Johan Gustafsson (1859-1922) och makan Brita Eriksdotter (1865-1941). Johan föddes i Torsby bruk, Fryksände (S) och arbetade en kortare tid i Sundsvall och Torp. Han flyttade till Föllinge år 1884 och gifte sig samma år med bonddottern Brita Eriksdotter från Åkersjön. Makarna var arbetare och brukare i Högrun, Åkersjön, Nyland och Backen i Föllinge. De fick 11 barn, varav 6 bildade egna familjer: Anna Maria (1885-1941), gift med K.O. Berg, Erik Gustav (1886-1953), gift med Margareta Bergqvist, Johan Olof (1888-1965) gift med K. E. Nilsdotter, Britta Kristina (1892-1965) gift med Anders Holm, Per Oskar 1894-1960) gift med Anna Jonasson, och Anton Anselm (1902-1976) gift med Anna Sofia Lindberg.Näskott

Önet
Per Nilsson, bonde i Önet, Näskott.
Bilden tillhör Bernt Grelsson, Östersund.

Per Nilsson (1802-1882) var gift med Anna Larsdotter (1814-1895)  från Smedsåsen, Näskott. Per var född i Önet, Näskott och övertog som bonde del av föräldragården i Önet 2. Makarna hade 9 barn, som samtliga bildade egna familjer. Agnes (1835-1911), g. m. Anders Nilsson Holm (1833-1918), Nils (1839-1910), g. m. Märet Larsdotter (1841-1918), Lars Ögren (1841-1912), g. m. Ingeborg Simonsdotter (1843-1918), Per (1802-1882), g. m. Anna Larsdotter (1814-1895), Ingeborg (1846-1874), g. m. Tomas Halvarsson från Norge, Anna (1848-1923), g.m. Lars jonsson (1844-1927), Jonas (1851-1956), g. m. Magdalena Danielsdotter (1856-1948), Olof (1854-1932), g. m. Maria Ersdotter (1838-1932) och Erik (1859-1945), g. m. Karin Jonsdotter (1873-1895.Ås

Granbo
Anders Olofsson (1843-1936).
Bilden tillhör Veine Berggren.

”Kläpp-Anders”. Anders Olofsson (1843-1936), f. i Berg, Offerdal. Föräldrar: ”Kläpp-Ola”, Olof Kläpp och hustrun Anna Larsdotter. Anders blev bonde på svärfarsgården i Granbo 2, Ås. Gift 1878 med Sigrid Jonsdotter (1858-1942), född i Granbo, Ås. Makarna hade tre barn, Anna (1880-1965), Jonas (1883-1965) och Kristina (1887-1966).

 

 

 

Sigrid Jonsdotter (1848-1952).
Bilden tillhör Veine Berggren.

Sigrid Jonsdotter (1858-1942), född i Granbo, Ås. Föräldrar: Jonas Jonsson (1822-1882 och Kristina Olofsdotter (1825-1892). Gift med Anders Olofsson, ovan.

 

 

 

 

 


 

Släktforskning i Jämtland – en del av Jämtlands lokalhistoria