Östersunds husförhörslängder

De släktforskare som har anledning att gå in i Östersunds husförhörslängder för att söka uppgifter har ofta svårigheter att hitta den information som man söker. Det beror på att husförhörslängder för stadsförsamlingar (i motsats till församlingar på landet) saknar ”byindelning” och därmed en hanterbar struktur. Dessutom flyttar människor i stadsmiljön ofta och blir därmed svåra att hitta.

Jag vill därför tipsa dej som har anledning att leta släktingar i Östersund om det personregister som finns på Östersunds Landsarkiv. Registret tar upp alla personer med efternamn i Östersunds husförhörslängder under perioden 1795 till 1895. I personregistret finns efternamn, förnamn, yrke, födelseår och volymnummer samt sidhänvisning till  husförhörslängden AIa. Det här registret är ovärderligt för dej som söker en ingång till Östersunds husförhörslängder. Du behöver bara fråga i Landsarkivets expedition efter registret.

Nytt från Östersunds landsarkiv

Ur årets första nyhetsbrev saxar jag följande:

Programmet för Landsarkivets, Föreningsarkivets och Jamtlis arkivs aktiviteter under våren 2011 är klart.

Jag blir mycket intresserad av programpunkten den 29 mars kl 19-00 (avgift 50 kr): ”Saköreslängder 1601-1645” Fornskriftsällskapets sekreterare Georg Hansson och professor Per Sörlin berättar om den kommande utgivningen av Jämtlands och Härjedalens längder över utdömda böter 1601-1645.

Nästan varje tisdag kväll under perioden februari till maj finns en intressant programpunkt. Du hittar vårens program här:
Arkivet som mötesplats för nytta och nöje våren 2011.

Släktforskning i Jämtland – en del av Jämtlands lokalhistoria